Badania termowizyjne


W domach, a zwłaszcza zakładach pracy mamy coraz więcej urządzeń elektrycznych, które potrzebują coraz więcej prądu. Przy dużych i średnich zakładach funkcjonują rozdzielnie prądowe. Stan tych urządzeń jest różny. Te nowszej generacji często mają systemy zabezpieczeń i alarmów, które pozwalają na lokalizację usterek. Jednak najskuteczniejszą metodą sprawdzania są badania termowizyjne rozdzielni. Ta metodą jest innowacyjna i co ważne bezinwazyjna. Można ją przeprowadzać na pracującym urządzeniu i nie będzie potrzebne wyłączanie obwodów. To bardzo istotne jeśli rozdzielnie są umieszczone przy zakładach produkcyjnych. Pomiary termowizyjne pozwalają na uzyskanie informacji o różnicach w temperaturze przewodów, złącz, czy aparatury. To z kolei daje możliwość szybkiej reakcji i naprawienia usterki, zanim będzie ona na tyle duża, że spowoduje straty. Badania takie przy zakładach produkcyjnych są dziś właściwie normą. Rzadziej stosuje się je w przypadku mieszkań i domów jednorodzinnych że względu na niższe obciążenie instalacji. Czasem zdarzy się jednak sytuacja, że ubezpieczyciel będzie wymagał takich badań. I tu znów zdecydowanie częściej dzieje się tak w przypadku zakładów produkcyjnych niż w mieszkaniach i domach. W zależności od możliwości badania termowizyjne może przeprowadzać przeszkolona osoba pracująca w danym zakładzie, lub zajmuje się tym firma zewnętrzna. Zazwyczaj lepiej wynająć do tego firmę gdyż operator kamery termowizyjnej musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie mechatroniki i lub elektro-energetyki, wraz z ukończonym kursem i poświadczone certyfikatem. Wybór firmy zewnętrznej daje również pewność rzetelnego i obiektywnego przeprowadzenia badań i przedstawienia odpowiednich wniosków. Pracownicy czasem są instruowani przez szefostwo o tym, że badania mają skończyć się konkretnym rezultatem, a to powoduje bardzo duże ryzyko nierzetelności wyników. Że względów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz że względu na potencjalne straty finansowe warto jednak skorzystać z firmy zewnętrznej, która posiadając odpowiednie wykształcenie i praktykę może to zadanie wykonać rzetelniej.

Więcej: https://term-os.pl/