Modlitwy w życiu chrześcijan

Bycie chrześcijaninem, który idzie za głosem Pana, z pewnością nie jest łatwe. W świecie jest dziś taka wiele zła i tyle pokus, że strzeżenie swojej duszy to ogromny wysiłek. Nie może więc dziwić fakt, że w życie chrześcijan bardzo silnie wpleciona jest modlitwa. Ma ona bowiem nie tylko za zadanie oddanie Bogu czci. Poprzez modlitwę, […]